Annotaties ERF 2019-0120

G.A. Tuinstra | 24-07-2019

Het Europees Hof van Justitie geeft meer duidelijkheid over de nationale erfrechtverklaring.

Het lijkt erop dat de Nederlandse notaris opgelucht kan ademhalen. Een jaar geleden rees door het Oberle-arrest (HvJ EU 21 juni 2018, ECLI:EU:2018:485) de vraag of de Nederlandse notaris sinds de Europese Erfrechtverordening (ErfVo) (PbEU 2012, L 201/107) in een internationale nalatenschap nog wel bevoegd is om een nationale verklaring van erfrecht af te geven (Erfrecht Updates annotaties ERF...

Archief