Annotaties ERF 2018-0239

G.A. Tuinstra | 24-12-2018

Gaat de Europese erfrechtverklaring de nationale erfrechtverklaring (onbedoeld) verdringen?

Over het arrest Oberle (HvJ EU 21 juni 2018, zaak C-20/17, ECLI:EU:C:2018:485) is in Nederland al veel geschreven en gezegd. In het bijzonder over de vraag of de Nederlandse notaris zich het arrest moet aantrekken. Kan de Nederlandse notaris zijn bevoegdheid tot afgifte van een nationale erfrechtverklaring altijd ontlenen aan artikel 4:188 BW, of moet hij – in een internationale nalatenschap – zijn...

Archief