prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

Schols_b_zw_95x120

Bernard Schols is vennoot bij ScholsBurgerhartSchols estate planning en is als hoogleraar successierecht en belastingen van rechtsverkeer verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Bernard promoveerde in 2007 op de executeur (-testamentair) en schreef twee preadviezen voor de KNB: over de legitieme portie (2006) en over de verdeling (2012).

prof. mr. dr. F.W.J.M. Schols

Schols_f_zw_95x120

Freek Schols is als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen. Tot november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit. 

 

Freek was vele jaren werkzaam in de notariële praktijk. Hij is onder meer redacteur van het WPNR (Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie), hoofdredacteur van het (losbladige) Handboek Estate Planning, co-auteur van het Handboek Erfrecht, co-auteur van de Serie Asser 10-II* Het Internationale Personen-, Familie- En Erfrecht, hoofdredacteur van het Tijdschrift Erfrecht en redacteur van EstateTip Review. Hij is, onder meer, hoofddocent van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (Familievermogensrecht) en de beroepsopleiding tot estate planner (EPN). In december 2005 promoveerde hij tot doctor in de Rechtsgeleerdheid op de dissertatie getiteld Quasi-erfrecht met bindende elementen. Freek adviseert, publiceert en geeft lezingen en voordrachten op diverse rechtsgebieden.

prof. mr. dr. W. Burgerhart

Burgerhart_zw_95x120

Wouter Burgerhart richt zowel wetenschappelijk als in zijn (advies)praktijk in het bijzonder op de estate planning voor de ondernemer. Zijn ervaring heeft hij op en rondom dit thema opgebouwd. Zo was hij vanaf 1988 op verschillende kantoren in de notariële praktijk werkzaam op met name het ondernemingsrecht en personen- en familierecht. Vanaf 2004 is hij verbonden aan ScholsBurgerhartSchols, estate planners en notarieel juridisch adviseurs te Nijmegen.

 

Van 1998 tot en met 2009 was Wouter docent notarieel recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met een focus op de estate planning, in het bijzonder de fiscale aspecten daarvan. In 2008 promoveerde hij aan deze universiteit (zijn promotor was prof.mr. M.J.A. van Mourik) op een dissertatie met de titel Waarde en Erfrecht. Beschouwingen over de waarde van een onderneming in het erfrecht en enige verwante wetten. In 2010 is hij tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd met als leeropdracht de fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk. Wouter adviseert en publiceert over verschillende notariële en fiscale onderwerpen en geeft cursussen en voordrachten op uiteenlopende rechtsgebieden. Hij wordt regelmatig betrokken bij het opzetten en uitvoeren van bedrijfsopvolgingen. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Gravenhage. Wouter studeerde ten slotte Nederlands-, notarieel- en fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit van Amsterdam.

mr. G.A. Tuinstra

Tuinstra_zw_95x120

Geeske Tuinstra studeerde privaatrecht en notarieel recht in Groningen. Zij is werkzaam in de notariële praktijk in Amsterdam, in de opiniepraktijk voor ScholsBurgerhartSchols te Nijmegen en als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.