Naar boven ↑

Update

Nummer 19, 2020
Uitspraken van 4 september 2020 tot 17 september 2020
Redactie: prof. mr. dr. W. Burgerhart, prof. mr. dr. F.W.J.M. Schols, prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols en mr. G.A. Tuinstra.

Rechtspraak
Graag wijzen wij u alvast op de volgende uitspraken.

Verval van onderhandse schenking ter zake des doods
Erflater heeft 10.000 euro aan zijn huishoudelijke hulp in bewaring gegeven. Na erflaters overlijden kan de hulp niet volhouden dat sprake is van een schenking. Er is hooguit sprake van een schenking ter zake des doods, maar dan leidt het ontbreken van een notariële akte tot het verval daarvan (ERF 2020-0211).
In de casus van ERF 2020-0219 breekt verval de begiftigden ook op. In het onderhands schenken en teruglenen ziet de rechtbank een samenstel van rechtshandelingen waarin een schenking ter zake des doods besloten ligt.

Een legaat kan niet voor erflaters overlijden al zijn voldaan
Kan een geldlegaat al tijdens leven van erflater zijn ingelost? De rechtbank meent van niet. Alles op zijn tijd. De erfgenaam moet nog presteren (ERF 2020-0213).

Verbeuren aandeel door opzettelijk verzwijgen?
Vader is met zijn kinderen deelgerechtigd in moeders nalatenschap. Heeft vader zijn aandeel in moeders appartement verbeurd door het opzettelijk te verzwijgen voor de kinderen? De rechtbank vond van wel, het hof denkt er anders over (ERF 2020-0217). Voor ‘opzet’ gelden strenge eisen.

Maar er is meer. Wij verwijzen u naar de overige oogst.

Inzenden eigen rechtspraak
Beschikt u zelf over een nog niet gepubliceerde uitspraak die relevant is voor de erfrechtpraktijk en rechtsontwikkeling, klik dan hier om de geanonimiseerde uitspraak in te zenden.

Vragen of opmerkingen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze nieuwsbrief, dan kunt u mailen naar erf-updates@budh.nl.

Met vriendelijke groet,

Redactie ERF Updates

Hof

Rechtbank