Annotaties ERF 2017-0017

F.W.J.M. Schols | 08-03-2017

Noot bij Hof Den Bosch 27 december 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5654

Per saldo gaat het in het onderhavige geval over het vraagstuk wat gewone lasten en herstellingen en buitengewone herstellingen zijn en wanneer en tot welk bedrag deze door de vruchtgebruiker moeten worden voldaan.

In het testament was bepaald dat de vruchtgebruiker verplicht is niet alleen de gewone lasten en herstellingen, maar ook de buitengewone herstellingen te dragen en te (doen) verrichten. Dit gaat verder dan hetgeen...

Archief