Naar boven ↑

Rechtspraak

Met annotatie door F.M.H. Hoens

Bijstand. Het niet opeisen van de legitieme portie is geen schenking.

X ontvangt een bijstandsuitkering. Zij erft van haar moeder ruim 11.000 euro. Had X een beroep op haar legitieme portie gedaan, dan had zij ruim 32.000 euro geërfd. Het verschil is nu geërfd door de kinderen van X .

Het college van B&W stelt dat X een schenking heeft gedaan aan haar kinderen, door haar legitieme portie niet op te eisen. Het college besluit tot verhaal van de bijstand bij de kinderen als begiftigden (art. 62f Participatiewet, PW).

Volgens de rechtbank is echter geen sprake van een schenking. Een legitimaris heeft een wilsrecht. Had X dit wilsrecht uitgeoefend, dan was voor haar een vorderingsrecht ontstaan. Door haar legitieme niet op te eisen, verricht X geen schenking of gift. Daarvoor is immers nodig dat de schenker verarmt. Dat is in casu niet het geval. Het vermogen van X is onveranderd gebleven.